Knihy a tapety, s.r.o., 966 77 Ostrý Grúň
0908 536 797
Košík je prázdny

Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

Podmienkou vrátenia peňazí je:

  • tovar musí byť neporušený, v originálnom obale, schopný ďalšieho predaja, s visačkami, doklad o úhrade nie je potrebný
  • vracia sa suma objednávky za tovar so všetkými platbami. Tovar zasielajte bežnou balíkovou službou, dobierky nebudú prijaté.

Tovar zasielajte na adresu predávajúceho: Knihy a tapety, s.r.o., 966 77  Ostrý Grúň


Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.